Home Page As Soon As Possible Getting Your Life Back Since You Asked Thought Bubbles Other Info Home Page As Soon As Possible Getting Your Life Back Since You Asked Thought Bubbles Other Info

Serbian

O SACC-U

Ko sačinjava SACC?

Mi smo specijalizovani tim lekara, sestara i savetnika.  Pružamo urgentnu zdravstvenu negu i emocionalnu podršku mladima (starijima od 12 godina), ženama i muškarcima koji su nedavno doživeli seksualni napad.  Naše usluge su poverljive i besplatne.  Osposobljeni smo da pružimo pomoć i žrtvama koje imaju fizičke nedostatke.  Obezbeđujemo usluge prevodilaca kako bismo bolje razumeli one koji ne govore dobro engleski jezik.  Dostupni smo 24 časa dnevno.

Ako ste u poslednje dve godine doživeli seksualni napad, možete doći i razgovarati s jednim od naših savetnika.  Sastanci se mogu ugovoriti tako što ćete nas nazvati na 416-495-2555.

Gde mogu da nadem Centar za pružanje pomoći u slučaju seksualnog napada (Sexual Assault Care Centre)?

Idite na Urgentno odeljenje klinike Grejs (Grace) bolnice Skarboro (Scarborough Hospital), 3030 Birchmount Road, Scarborough, Ontario.  Bolnica se nalazi na uglu Avenije Finch i ulice Birchmount Road.  Pogledajte našu stranu sa mapom i lokacijom radi uputstava kako da dođete tamo.  Možete i da nas nazovete na 416-495-2555.

Šta će da se desi?

Naše osoblje će da se pobrine za vas i sanira sve vaše eventualne povrede.  Pozvaće vam medicinsku sestru iz Centra za pružanje pomoći u slučaju seksualnog napada.  Ova posebno obučena medicinska sestra odvešće vas na sigurno i tiho mesto u bolnici da se pobrine za vas.  Ona će vas saslušati i objasniti koje mogućnosti vam stoje na raspolaganju.  Ako odlučite da se prikupe dokazi, pozvaće se lekar iz Centra za pružanje pomoći u slučaju seksualnog napada.

Šta još?

Medicinska nega može da obuhvati zdravstveni pregled i lečenje bilo kakvih fizičkih povreda.  Možete da dobijete lek za lečenje bolesti koje se prenose polnim putem.  Sredstva za sprečavanje trudnoče takođe su na raspolaganju.  Možemo da prikupimo i zabeležimo sve fizičke dokaze ako odlučite da preduzmete pravne korake.

Prikupljanje fizičkih dokaza:

Komplet za ispitivanje seksualnog napada koristi se za prikupljanje medicinskih dokaza sa vašeg tela i odeće kako bi se olakšalo vođenje sudskog postupka.  Ti dokazi mogu da se prikupe samo u roku od 72 časa od napada.  Ako niste sigurni da želite ućešče policije, dokazi mogu da se prikupe i čuvaju zamrznuti u Centru za pružanje pomoći u slučaju seksualnog napada do najviše 6 meseci.  To vam daje vremena da odlučite šta želite da uradite.  Mi ne prijavljujemo seksualni napad policiji i ne izdajemo nikakve informacije osim ako vi ne zatražite od medicinske sestre ili lekara da to urade.

Kada napustite bolnicu:

Medicinska sestra će se pobrinuti da dobijete informacije o mislima, osećanjima i reakcijama koje seksualni napad obično izaziva.  Možda će vam biti preporučena naknadna terapija, a dobićete i imena medicinske sestre i lekara koji su vam pružili negu.  Dobićete i Informacije vezane za pravni sistem.  Medicinska sestra Centra za pružanje pomoći u slučaju seksualnog napada nazvaće vas kroz nekoliko dana da odgovori na vaša eventualna pitanja i pomogne vam oko organizacije bilo kakvog naknadnog lečenja koje vam možda bude potrebno.

Anonimni izveštaj treče strane:

Ako ne želite da policija sprovede istragu, možete da ispunite Anonimni izveštaj treće strane.  Svrha tog izveštaja je da se pomogne policiji da identifikuje počinioce većeg broja seksualnih delikata.  Ime žrtve se ne koristi u ovom izveštaju.  Obrazac može da se dobije u kancelariji Centra za pružanje pomoći u slučaju seksualnog napada.  Medicinska sestra može da vam pomogne da ispunite obrazac.

Služba za pružanje savetodavne pomoćij:

Seksualni napad predstavlja užasno iskustvo, i oni koji to pretrpe obično su opterećeni brojnim emocijama i mislima koje mogu da izazovu poremećaje u životu.  Medicinska sestra i lekar su tu da vam pomognu.  Takođe pružamo dodatne savetodavne usluge kako bismo pomogli da se ublaže posledice traume i kako bismo vam pomogli da.  Se izborite sa nastalom situacijom.  Mogu nam se obratiti i članovi vaše porodice i vaši prijatelji kako bi izašli na kraj sa vlastitim emocijama i naučili kako da vam što bolje pomognu.

Edukacija:

Važna funkcija Centra za pružanje pomoći u slučaju seksualnog napada jeste edukacija učenika, stručnjaka i različitih društvenih grupa o zdravstvenim, zakonskim i emocionalnim aspektima seksualnog napada.

Važne informacije:

Važno je da upamtite da žrtva nikada nije kriva.  Za zločin je odgovoran počinliac .

Serbian version translated by:
Na srpski prevela:
Jasna  Jovanović
Belgrade  Serbia
Flag of Serbia


Donji linkovi još nisu prevedeni na srpski jezik.