Home Page As Soon As Possible Getting Your Life Back Since You Asked Thought Bubbles Other Info Home Page As Soon As Possible Getting Your Life Back Since You Asked Thought Bubbles Other Info

Dutch

Over ons

Wie is SACC?(opvangcentrum seksueel misbruik)

Wij zijn een gespecialiseerd team van artsen, verpleegsters en raadgevers.  Wij verschaffen medische behandelingen en emotionele steun aan jongeren (vanaf 12 jaar), vrouwen en mannen, die onlangs seksueel misbruikt zijn.

Onze diensten zijn vertrouwelijk en gratis.  Wij verzorgen ook slachtoffers die lichamelijk gehandicapt zijn. Om personen die moeite hebben met de engelse taal te helpen kunnen we zorgen voor vertalers.  Telefonisch zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.

Als u in de afgelopen 2 jaar seksueel misbruikt bent, kunt u ook nu nog naar ons toekomen en met een van onze adviseurs praten.  Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden op 416-495-2555

Waar kan ik het SACC vinden?

Het SACC (opvangcentrum seksueel misbruik) is te vinden bij 'Noodgevallen' binnen de Grace-afdeling van Scarborough ziekenhuis, 3030 Birchmount Road, Scarborough, Ontario.  Het ziekenhuis ligt op de hoek van Finch Avenue en Birchmount Road.  U kunt ons ook bellen op 416-495-2555

Wat gebeurt er dan?

Bij 'Noodgevallen' zal men u opvangen.  Er zal een SACC verpleegster voor u gebeld worden.  Deze gespecialiseerde verpleegster neemt u mee naar een veilige en rustige plaats in het ziekenhuis.  Daar zal ze naar u luisteren en de mogelijkheden uitleggen.  Als u ervoor kiest om eventueel bewijsmateriaal te verzamelen, dan zal onze SACC-arts erbij gehaald worden.

Wat verder?

Medische hulp kan inhouden een medisch onderzoek en een behandeling van eventuele lichamelijke verwondingen.  Ook kunnen we medicijnen geven ter preventie van zwangerschap en om seksueel overdraagbare ziekten te behandelen.  Als u er voor kiest verdere stappen te ondernemen, dan kunnen we lichamelijk bewijsmateriaal verzamelen en vastleggen.

Verzamelen van lichamelijk bewijsmateriaal:

Om een procedure aan te spannen kan medisch bewijsmateriaal nodig zijn.  Een speciaal 'seksueel misbruik onderzoeks-pakket' wordt gebruikt om medisch bewijsmateriaal op lichaam en kleding te verzamelen.  Dit bewijsmateriaal kan echter alleen verzameld worden binnen 72 uur na misbruik.  Als u niet zeker weet of u wel wilt dat de politie erbij betrokken wordt, dan kan het bewijsmateriaal ingevroren worden en gedurende 6 maanden in de diepvries bewaard worden.  Dit geeft u de tijd te beslissen wat u wilt doen.  Een geval van seksueel misbruik of andere belastende informatie wordt door ons niet gemeld aan de politie, tenzij u de verpleegster of arts daarom gevraagd hebt.

Als u het ziekenhuis verlaat:

De verpleegster zal er voor zorgen dat u informatie heeft over vaak voorkomende gedachten, gevoelens en reacties na seksueel misbruik.  U zult aanbevelingen krijgen over vervolgbehandelingen en de namen van de verpleegster en arts die u tot zover behandeld hebben.  Verder krijgt u informatie over het rechts-systeem.  De SACC verpleegster zal u binnen een paar dagen opbellen om vragen te beantwoorden en om indien nodig een vervolgbehandeling te regelen.

Anoniem verslag van een derde:

Als u geen prijs stelt op een onderzoek van de politie, dan zou u kunnen besluiten wel een 'Anoniem verslag derde partij' te geven.  Het doel van dit verslag is de politie te assisteren in het identificeren van personen die herhaaldelijk seksuele overtredingen hebben begaan.  De naam van het slachtoffer zal in dit verslag niet gebruikt worden.  Het formulier hiervoor is verkrijgbaar bij het SACC kantoor.  De verpleegster zal u helpen bij het invullen.

Raad en Advies dienst:

Seksueel misbruik is een vreselijke ervaring waarna slachtoffers meestal zo vol zitten met emoties en gedachten dat hun dagelijks leven flink verstoord kan worden.  De verpleegster en arts zijn er dan ook om u bij te staan.  Wij bieden u hiernaast ook extra advies om het trauma effect te verminderen en te leren ermee om te gaan.  Familie en vrienden kunnen ook met ons praten en leren met hun eigen gevoelens om te gaan, maar daarnaast ook om u beter te helpen.

Voorlichting:

Een belangrijke functie van SACC is het verschaffen van voorlichting aan scholen, medici en gemeenschaps groepen over medische- rechts- en emotionele aspecten van seksueel misbruik.

Belangrijke informatie:

Het is belangrijk te realiseren dat het slachtoffer nooit de schuldige is.  De overtreder is verantwoordelijk voor het vergrijp!Dutch version translated by:
Vertaald door:
Annelies Rotteveel
Nijmegen  Netherlands
Flag of the Netherlands


De links hieronder zijn nog niet in het nederlands vertaald.